به وبسایت اطلاع رسانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون خوش آمدید

اخبار و اطلاعیه های واحد سلامت

هفته سلامت ۹۳ با شعار" یک عمر سلامت با خود مراقبتی" گرامی باد.

 

روزشمار هفته سلامت:

دوشنبه ۱ ارديبهشت: توانمندسازي نوجوانان و جوانان براي خودمراقبتي

سه شنبه ۲ ارديبهشت: عموم مردم،  نيازمند خودمراقبتي

چهارشنبه ۳ ارديبهشت: خانواده، خاستگاه خودمراقبتي

پنج شنبه۴ ارديبهشت: رسانه ها ، مروجان خودمراقبتي

جمعه ۵ ارديبهشت: نهادها و پايگاه هاي مردمي، كانون هاي خودمراقبتي      

شنبه ۶ ارديبهشت: تيم سلامت، مربيان خودمراقبتي

يك شنبه ۷ ارديبهشت: سياست گذاران و مديران اجرايي، حاميان خودمراقبتي