اجرای طرح جهادی غربالگری بیماریهای غیرواگیر

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون در راستای ارتقاء سطح سلامت آحاد مختلف مردم و به منظور پیشگیری از اثرات جبران ناپذیر بیماریهای غیر واگیر با همکاری خانه های بهداشتی روستاهای خیر آباد و بودان و شورا و دهیاری و پایگاههای بسیج این دو روستا اقدام به غربالگری بیماریهای غیر واگیر اهالی روستا های مذکور در تاریخ۹۶/۰۵/۲۸نمود.شایان ذکر است این طرح غربالگری در روستاهای تابعه شهرستان مطابق برنامه ریزی انجام شده بزودی عملیاتی خواهد گردید.

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران وکرون