آموزش تب مالت ویژه دامداران شهرستان

در تاریخ ۹۵/۷/۱۹ واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون پیرامون بیماری های تب مالت بر اساس مدل  آموزشی تب مالت آموزش های لازم را به دامداران شهرستان در محل سازمان جهاد کشاورزی ارائه و در پایان به سوالات دامداران پاسخ داده شد.